▬Δ▬ Свещени Методи ▬Δ▬

12345_n12939690_1008489545865902_1738210098_n

▬Δ▬  Свещени Методи ▬Δ▬

по Учителя  

Разпределени по томове 

общо 21 тома 

▬ ஃ ▬ 

 

За контакти  Калин Кирилов - КΔй入ин

 За малката книга Виделината на Слънцето 

 специално  (съкратено) издание на том I  

/джобен формат/

Вече е издадена

Първо издание 490 бр. -  18.03.2016 г. (издадена с лични средства на Калин Кирилов)

Второ издание 1000 бр. (Издадена със средствата събрани от първото издание)

 

Tрето издание(02.2017г. Асеновград) - 1000бр. (издадени със средства от предходните тиражи)

 

За пълното издание на Виделината на Слънцето том I 

1000бр. формат А5 около 400стр. (всички цитати в сайта  изгрев.com  - 1340 на брой) 

 

Предстои издаване 

 

За том II със заглавие ЛУНАТА

1000 бр. - формат А6 общо 263 цитата. 

 

Книгата е Издадена (02.07.2016г.)

 

За том III със заглавие ОКУЛТНО ПЕЕНЕ - ГОВОРЕНЕ

1000бр. - формат (доуточнява се; в процес на съставителство) 

Издадена май 2017г.

 

Основната идея за Разпространение на томовете Свещени Методи е всеки том да издържа себе си както и евентуалния следващ такъв, но така или иначе информацията ще бъде безплатно разпространявана в Интернет. Наша основна Мисия е да разпространяваме Словото, а не да го продаваме.(т.е. Финансова печалба* не е заложена по презумция /*не се отнася за книжарниците/). Всеки том от Свещени Методи може да бъде закупен на посочената от съставителя отпечатна себестойност (т.е. хартия, мастило, транспортни и др. разходи), ако решите да заплатите нещо повече то е само по ваша преценка.

 

Всяка чистосърдечна помощ, под каквато и да е форма е добре дошла!

Идеята за разпространение на томовете  СВЕЩЕНИ МЕТОДИ я има описана:  http://xn--b1abgge4c.com/predgovor/

 

Калин Кирилов - КΔй入ин

Коментари

коментари

 

Поръчка на книгата Виделината на Слънцето