Едната е Бележника на Учителя:

Здравейте, мили приятели. Както и предишната година, така и тази, ще донеса книги за подаряване на Рила. Ще взема по 500 бройки от двете книги. Едната е Бележника на Учителя: http://petardanov.com/index.php/files/file/1142-наставления-от-тефтерче-на-учителя/#gsc.tab=0 Другата е “Сказания на двадесети век“ от Дядо Благо: http://petardanov.com/index.php/files/file/1196-сказания-на-двадесети-век-дядо-благо-стоян-русе/#gsc.tab=0 Мисля, че тези две книжки ще ви зарадват и всички, които искат, ще могат […]

write my college application essay for me

Great Scholastic Assistance is one of the main article crafting support agencies in the dissertation publishing sector. It’s actually a report that people just please don’t come up with however, time and again we now have turned out that with our fantastic made to order article crafting companies. Unique essay or dissertation authoring is really […]