Едната е Бележника на Учителя:

Здравейте, мили приятели. Както и предишната година, така и тази, ще донеса книги за подаряване на Рила. Ще взема по 500 бройки от двете книги. Едната е Бележника на Учителя: http://petardanov.com/index.php/files/file/1142-наставления-от-тефтерче-на-учителя/#gsc.tab=0 Другата е “Сказания на двадесети век“ от Дядо Благо: http://petardanov.com/index.php/files/file/1196-сказания-на-двадесети-век-дядо-благо-стоян-русе/#gsc.tab=0 Мисля, че тези две книжки ще ви зарадват и всички, които искат, ще могат […]