▬Δ▬ Свещени Методи ▬Δ▬

▬Δ▬  Свещени Методи ▬Δ▬

по Учителя  

Разпределени по томове 

 в план около 20 тома  

▬ ஃ ▬ 

 

 За малката книга Виделината на Слънцето 

 специално  (съкратено) издание на том I  /джобен формат/

Вече е издадена (тиража е изчерпан)

Първо издание 490 бр. -  18.03.2016 г. (издадена с лични средства на Калин Кирилов)

Второ издание 1000 бр. (Издадена със средствата събрани от първото издание)

Tрето издание (02.2017г. Асеновград) - 1000бр. (издадени със средства от предходните тиражи)

За пълното издание на Виделината на Слънцето том I - издадена 05.2018г.

(1000бр. формат А5, 358стр. - всички цитати в сайта  изгрев.com  - 1340 на брой) 

За том II със заглавие ЛУНАТА

1000 бр. - формат А6 общо 263 цитата. 

Книгата е Издадена (02.07.2016г.), преиздадена 06.2018г.

 

За том III със заглавие ОКУЛТНО ПЕЕНЕ - ГОВОРЕНЕ

Издадена май 2017г.

Основната идея за Разпространение на томовете Свещени Методи е всеки том да издържа себе си както и евентуалния следващ такъв, но така или иначе информацията ще бъде безплатно разпространявана в Интернет. Всеки том от Свещени Методи може да бъде закупен на посочената от съставителя отпечатна себестойност (т.е. хартия, мастило, транспортни и др. разходи), ако решите да заплатите нещо повече то е само по ваша преценка. Част от книгите(не по малко от 10%) се подаряват.

Повече за идеята СВЕЩЕНИ МЕТОДИ прочетете ТУК

Всяка доброжелателна взаимопомощ и подкрепа, под каквато и да е форма е добре дошла!

 

Калин Кирилов

[fbcomments]

 

Поръчка на книгата Виделината на Слънцето
[dhvc_form id="1121"]