За Учениците на Всемирното Бяло Братство

учен Участвахме в издаването на 500 книжки и тяхното разпространение на цената, на която са издадени – 0.50 ст.

Публикацията във Фейсбек

Ако имате желание да ви изпратим книжка, можете да я поръчате от тук

Пдф-а на книжката: Тук